ADAPTACJA PROJEKTÓW

Adaptacja projektu typowego jest niezbędna w celu uzyskania pozwolenie na budowę.


Adaptacja polega na dostosowaniu projektu typowego (powtarzalnego) do:

• Dostosowanie do warunkach zabudowy albo określonych w miejscowym planie zagospodarowanie przestrzennego.

• Dostosowanie do wymogów prawa budowlanego.

• Zmian w projekcie w celu dostosowania go do potrzeb inwestora.

 

Przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę należy konieczne jest uzyskanie następujących dokumentów:

• Wypisu lub wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy

• Mapy do celów projektowych opracowanej przez uprawnionego geodetę w skali 1:500

• Uzyskania warunków technicznych przyłączenia do sieci: energetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej, gazowej

• Zrobienie badań geotechnicznych określających warunki wodno-gruntowe podłoża pod inwestycję

• Kupienie gotowego projektu typowego w celu przygotowania adaptacji.

KONTAKT

  • BUDTOM Polska – firma budowlana
  • ul.Newtona 16 , 60-161 Poznań
  • tel: +48 606-721-275
  • email: budtom.biuro@gmail.com
  • email: biuro@budtompolska.pl
  • Zachęcam do kontaktu telefonicznego lub e-mai, z  uwagi na specyfikę branży.