KIEROWANIE I NADZOROWANIE BUDOWĄ

Kierownictwo budowy to najbardziej odpowiedzialna funkcja w procesie budowlanym. Oferujemy usługi kierownictwa budowy zarówno dla deweloperów oraz dla budownictwa indywidualnego.
W przypadku dużych inwestycji budowlanych oferujemy pełną współpracę z inwestorem, inspektorem nadzoru inwestorskiego, zespołem projektowym oraz koordynację wszystkich prac na placu budowy od momentu rozpoczęcia prac na budowie do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

 

Pełnienie funkcji kierownika budowy w przypadku budownictwa indywidualnego nie ogranicza się tylko do wpisów w dzienniku budowy i figurowania na tablicy informacyjnej budowy co jest częstą praktyką na rynku. Budowa domu jednorodzinnego jest często inwestycją na całe życie, w większości finansowaną z kredytu bankowego zatem kontrola budowy raz w tygodniu.

 

Dodatkowo oferujemy inwestorowi odbiór elementów konstrukcyjnych na placu budowy, doradztwo techniczne, przygotowanie odpowiednich dokumentów do Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, pomoc w doborze wykonawców i późniejsza współpraca z nimi podczas wykonywania prac. Dla czynności kontrolnych na placu budowy dysponujemy odpowiednim sprzętem kontrolnym i pomiarowym...

KONTAKT

  • BUDTOM Polska – firma budowlana
  • ul.Newtona 16 , 60-161 Poznań
  • tel: +48 606-721-275
  • email: budtom.biuro@gmail.com
  • email: biuro@budtompolska.pl
  • Zachęcam do kontaktu telefonicznego lub e-mai, z  uwagi na specyfikę branży.